മീനുകള്‍ നാലിരട്ടി വലുപ്പത്തില്‍ വളരാന്‍ മീന്‍ തീറ്റ ഇങ്ങനെ വീട്ടില്‍ ഉണ്ടാക്കാം

ഗൾഫിൽ നിന്ന് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു വരുന്നവരുടെയും യുവകര്ഷകരുടെയും ഒക്കെ സ്വപ്നം ആണ് മീൻ കൃഷി. എന്നാൽ മീൻ കൃഷിയിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതിന്റ പ്രധാന കാരണം ദിനം പ്രതി വർധിച്ചു വരുന്ന മീൻ തീറ്റയുടെ...

പുരുഷന്മാരെ അലട്ടുന്ന ഈ പ്രശ്നം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താല്‍

പല പുരുഷന്മാരും ഒരുപാടു ബുദ്ധിമുട്ടുകയും പരിഹാരം തേടി അലഞ്ഞു കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉദ്ധാരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നതും അതുപോലെ ശീക്രസ്കലനം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും .സത്യത്തിൽ...

ശ്രദ്ധിക്കുക !ഷുഗര്‍ മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഇതൊന്നു കാണുക ഉപകാരം ആകും

ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും അവരുടെ ജീവനെത്തന്നെ കാര്‍ന്നു തിന്നുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലി രോഗമാണ് ഷുഗര്‍ .സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്ന പഴംചൊല്ല് എന്തുകൊണ്ടും ഏറ്റവും അന്വർഥമാകുന്നത് പ്രമേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആണെന്ന്...

Latest Posts

മീനുകള്‍ നാലിരട്ടി വലുപ്പത്തില്‍ വളരാന്‍ മീന്‍ തീറ്റ ഇങ്ങനെ വീട്ടില്‍ ഉണ്ടാക്കാം

ഗൾഫിൽ നിന്ന് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു വരുന്നവരുടെയും യുവകര്ഷകരുടെയും ഒക്കെ സ്വപ്നം ആണ് മീൻ കൃഷി. എന്നാൽ മീൻ കൃഷിയിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതിന്റ പ്രധാന കാരണം ദിനം പ്രതി വർധിച്ചു വരുന്ന മീൻ തീറ്റയുടെ...

പുരുഷന്മാരെ അലട്ടുന്ന ഈ പ്രശ്നം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താല്‍

പല പുരുഷന്മാരും ഒരുപാടു ബുദ്ധിമുട്ടുകയും പരിഹാരം തേടി അലഞ്ഞു കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉദ്ധാരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നതും അതുപോലെ ശീക്രസ്കലനം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും .സത്യത്തിൽ...

ശ്രദ്ധിക്കുക !ഷുഗര്‍ മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഇതൊന്നു കാണുക ഉപകാരം ആകും

ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും അവരുടെ ജീവനെത്തന്നെ കാര്‍ന്നു തിന്നുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലി രോഗമാണ് ഷുഗര്‍ .സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്ന പഴംചൊല്ല് എന്തുകൊണ്ടും ഏറ്റവും അന്വർഥമാകുന്നത് പ്രമേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആണെന്ന്...

ഇനി ആരും അകാരണമായി മരണപെടാതെ ഇരിക്കുവാന്‍ ഈ അറിവ് പരമാവധി ഷെയര്‍ ചെയ്യുക അറിയാത്തവര്‍ക്ക് ഉപകാരം ആകട്ടെ

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള്‍ എല്ലാവരും കേട്ട ഒരു ഞടുക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാര്‍ത്ത‍ ആണ് ആലുവയില്‍ ഒരു കുട്ടി നാണയം വിഴുങ്ങിയതിന്റെ ഫലമായി അതി ദാരുണമായി മരണപെട്ടു എന്നുള്ളത് .സത്യത്തില്‍ ഒരു നാണയം വിഴുങ്ങുകയോ...

നാം നിസ്സാരമായി കാണുന്ന പനി ഈ ലക്ഷണത്തോടെ ആണ് വരുന്നത് എങ്കില്‍ സൂക്ഷിക്കുക

കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന ഏത് അസുഖവും മാതാപിതാക്കളെ ടെൻഷനടിപ്പിക്കുമെങ്കിലും പനിയോളം പണിയുണ്ടാക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നു തന്നെ പറയാം.പലവിധം പനികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് വരുന്ന പനി കുഴപ്പമുള്ളതല്ല എന്നു ഉറപ്പാകും...

മീനുകള്‍ നാലിരട്ടി വലുപ്പത്തില്‍ വളരാന്‍ മീന്‍ തീറ്റ ഇങ്ങനെ വീട്ടില്‍ ഉണ്ടാക്കാം

ഗൾഫിൽ നിന്ന് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു വരുന്നവരുടെയും യുവകര്ഷകരുടെയും ഒക്കെ സ്വപ്നം ആണ് മീൻ കൃഷി. എന്നാൽ മീൻ കൃഷിയിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതിന്റ പ്രധാന കാരണം ദിനം പ്രതി വർധിച്ചു വരുന്ന മീൻ തീറ്റയുടെ...

പുരുഷന്മാരെ അലട്ടുന്ന ഈ പ്രശ്നം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താല്‍

പല പുരുഷന്മാരും ഒരുപാടു ബുദ്ധിമുട്ടുകയും പരിഹാരം തേടി അലഞ്ഞു കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉദ്ധാരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നതും അതുപോലെ ശീക്രസ്കലനം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും .സത്യത്തിൽ...

ശ്രദ്ധിക്കുക !ഷുഗര്‍ മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഇതൊന്നു കാണുക ഉപകാരം ആകും

ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും അവരുടെ ജീവനെത്തന്നെ കാര്‍ന്നു തിന്നുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലി രോഗമാണ് ഷുഗര്‍ .സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്ന പഴംചൊല്ല് എന്തുകൊണ്ടും ഏറ്റവും അന്വർഥമാകുന്നത് പ്രമേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആണെന്ന്...

ഇനി ആരും അകാരണമായി മരണപെടാതെ ഇരിക്കുവാന്‍ ഈ അറിവ് പരമാവധി ഷെയര്‍ ചെയ്യുക അറിയാത്തവര്‍ക്ക് ഉപകാരം ആകട്ടെ

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള്‍ എല്ലാവരും കേട്ട ഒരു ഞടുക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാര്‍ത്ത‍ ആണ് ആലുവയില്‍ ഒരു കുട്ടി നാണയം വിഴുങ്ങിയതിന്റെ ഫലമായി അതി ദാരുണമായി മരണപെട്ടു എന്നുള്ളത് .സത്യത്തില്‍ ഒരു നാണയം വിഴുങ്ങുകയോ...

നാം നിസ്സാരമായി കാണുന്ന പനി ഈ ലക്ഷണത്തോടെ ആണ് വരുന്നത് എങ്കില്‍ സൂക്ഷിക്കുക

കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന ഏത് അസുഖവും മാതാപിതാക്കളെ ടെൻഷനടിപ്പിക്കുമെങ്കിലും പനിയോളം പണിയുണ്ടാക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നു തന്നെ പറയാം.പലവിധം പനികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് വരുന്ന പനി കുഴപ്പമുള്ളതല്ല എന്നു ഉറപ്പാകും...

തന്‍റെ മുടിയുടെ രഹസ്യകൂട്ട്‌ നിങ്ങള്‍ക്കായി അനു സിതാര പങ്ക് വെക്കുന്നു

നമ്മള്‍ പലപ്പോഴും സിനിമ താരങ്ങള്‍ പ്രത്യേകിച്ച് നിറവും മുടിയും ഒക്കെ ഉള്ള സിനിമ താരങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും അവര്‍ സൌന്ദര്യ വര്‍ധനവിന് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ ഇതാണ് ക്രീം ഇതാണ് ,മുടി വളരുന്നതിനായി ഈ...
400,000FansLike
1,000,000SubscribersSubscribe

Must Read Stories

Destinations

പ്ലാസ്റ്റിക് അരി തിരിച്ചറിയാന്‍ നാല് വഴികള്‍

പ്ലാസ്റ്റിക് അരി സത്യമാണോ അതോ മിഥ്യയാണോയെന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് അര പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട പഴക്കമുണ്ട്. 2010 ല്‍ ചൈനയില്‍ നിന്നാണ് ആദ്യമായി പ്ലാസ്റ്റിക്ക് അരി എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്. വുചാങ് അരി കുംഭകോണവുമായി...

സ്ഥിരമായി ലൈഗീകബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പത്തു ഗുണങ്ങള്‍

ദാമ്പത്യം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധം നിലനിര്‍ത്താനും മാത്രമല്ല സെക്‌സ് സഹായിക്കുക. അതിന് ആരോഗ്യപരമായും ഒട്ടേറെ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്.മാനസിക പിരിമുറുക്കവും രക്തസമ്മര്‍ദ്ദവും കുറയ്ക്കാന്‍ മികച്ച ലൈംഗികബന്ധം സഹായിക്കും.ആഴ്ചയില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ലൈംഗികബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടുന്നവരുടെ പ്രതിരോധശേഷി വര്‍ധിക്കും....

നിത്യോപയോഗ്യ സാധനങ്ങളിലെ മായം കണ്ടെത്താന്‍

വിവിധ ആഹാര വസ്തുകളിലെ മായം കണ്ടെത്താനുള്ള ചില നുറുങ്ങു വിദ്യകൾ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കൂടെ നിലവാരമില്ലാത്തതും മറ്റുപല എണ്ണകളും ചേര്ക്കുന്നു. പാർശ്വഫലങ്ങൾ: താരൻ, മുടി കൊഴിച്ചിൽ, വയറ്റിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ: വെളിച്ചെണ്ണ തുടർച്ചയായി...

കാന്‍സറിനെ തുടച്ചു നീക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും 25 രൂപയുടെ മരുന്നുമായി വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞർ

ഈ വാര്‍ത്ത ഇന്ത്യയിലെ എന്നല്ല ലോകം എമ്പാടുമുള്ള രോഗികള്‍ക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ആണ്. അര്‍ബുദത്തെ കീഴ്‌പ്പെടുത്താന്‍ 25 രൂപയുടെ മരുന്ന്‌ ഉപയോഗിച്ച്‌ സാധിക്കും എന്ന് കൊല്‍ക്കത്തയിലെ രണ്ട്‌ വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞര്‍. ഒരു കീമോയ്ക്കു ലക്ഷങ്ങൾ...

സാമ്പാര്‍ പൊടി വീട്ടില്‍ത്തന്നെ തയാറാക്കുന്ന വിധം

സാമ്പാര്‍ എല്ലാവര്ക്കും വളരെ ഇഷ്ടം ആണ് വീട്ടില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്പാര്‍ എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ വായില്‍ വെള്ളം ഊറും.ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരുണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പാര്‍ ആണ് എന്ന് ചോതിച്ചാല്‍ എല്ലാവരും പറയും മുത്തശി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സാമ്പാര്‍...

നാരങ്ങാതൊലി ഇട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തില്‍ തേന്‍ ചേര്‍ത്തു കുടിച്ചാല്‍…..

നാരങ്ങ ആരോഗ്യത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും കലവറയാണ്. പലരോഗങ്ങള്‍ക്കും ഉള്ള പരിഹാരമാണ് ഈ നാരങ്ങ. നാരങ്ങയെ പോലെ തന്നെ ഗുണം അതിന്റെ തൊലിക്കുമുണ്ട്. നാരങ്ങ തൊലിട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിച്ചാല്‍ പലരോഗങ്ങള്‍ക്കും ശമനം ലഭിക്കും. നാരങ്ങയുടെ...

വസ്ത്രങ്ങളില്‍ വീണ കറ,മഷി ,കരിമ്പന്‍ ഇവ കളയാന്‍

വെളുത്ത വസ്ത്രങ്ങളില്‍ വേഗത്തില്‍ അഴുക്കാവുകയും, കാലക്രമേണ ശോഭ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും. ഇക്കാരണത്താല്‍ വെള്ള വസ്ത്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധ നല്കേണ്ടതുണ്ട്. ചൂടുള്ള അല്ലെങ്കില്‍ ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളത്തില്‍ തുണി കഴുകുന്നത് അഴുക്ക് വേഗത്തില്‍ നീക്കം...

കാന്‍സര്‍ ഭീതി, നോണ്‍സ്റ്റിക്കുകള്‍ മാറ്റി മണ്‍ ചട്ടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം

ക്യാൻസർ ഭീതി കാരണം മിക്കവരും നോൺസ്റ്റിക്‌ പാത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച്‌ പഴയ മൺചട്ടിയിലേയ്ക്ക് തന്നെ മടങ്ങിയെത്തുകയാണല്ലോ. നോണ്‍സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങളേക്കാള്‍ നല്ലത് മൺചട്ടികൾ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് സത്യവും.എന്നാല്‍ മണ്‍ ചട്ടികള്‍ വാങ്ങുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില...

Popular Recipes

മീനുകള്‍ നാലിരട്ടി വലുപ്പത്തില്‍ വളരാന്‍ മീന്‍ തീറ്റ ഇങ്ങനെ വീട്ടില്‍ ഉണ്ടാക്കാം

ഗൾഫിൽ നിന്ന് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു വരുന്നവരുടെയും യുവകര്ഷകരുടെയും ഒക്കെ സ്വപ്നം ആണ് മീൻ കൃഷി. എന്നാൽ മീൻ കൃഷിയിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതിന്റ പ്രധാന കാരണം ദിനം പ്രതി വർധിച്ചു വരുന്ന മീൻ തീറ്റയുടെ...

പുരുഷന്മാരെ അലട്ടുന്ന ഈ പ്രശ്നം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താല്‍

പല പുരുഷന്മാരും ഒരുപാടു ബുദ്ധിമുട്ടുകയും പരിഹാരം തേടി അലഞ്ഞു കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉദ്ധാരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നതും അതുപോലെ ശീക്രസ്കലനം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും .സത്യത്തിൽ...

ശ്രദ്ധിക്കുക !ഷുഗര്‍ മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഇതൊന്നു കാണുക ഉപകാരം ആകും

ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും അവരുടെ ജീവനെത്തന്നെ കാര്‍ന്നു തിന്നുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലി രോഗമാണ് ഷുഗര്‍ .സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്ന പഴംചൊല്ല് എന്തുകൊണ്ടും ഏറ്റവും അന്വർഥമാകുന്നത് പ്രമേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആണെന്ന്...

ഇനി ആരും അകാരണമായി മരണപെടാതെ ഇരിക്കുവാന്‍ ഈ അറിവ് പരമാവധി ഷെയര്‍ ചെയ്യുക അറിയാത്തവര്‍ക്ക് ഉപകാരം ആകട്ടെ

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള്‍ എല്ലാവരും കേട്ട ഒരു ഞടുക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാര്‍ത്ത‍ ആണ് ആലുവയില്‍ ഒരു കുട്ടി നാണയം വിഴുങ്ങിയതിന്റെ ഫലമായി അതി ദാരുണമായി മരണപെട്ടു എന്നുള്ളത് .സത്യത്തില്‍ ഒരു നാണയം വിഴുങ്ങുകയോ...

നാം നിസ്സാരമായി കാണുന്ന പനി ഈ ലക്ഷണത്തോടെ ആണ് വരുന്നത് എങ്കില്‍ സൂക്ഷിക്കുക

കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന ഏത് അസുഖവും മാതാപിതാക്കളെ ടെൻഷനടിപ്പിക്കുമെങ്കിലും പനിയോളം പണിയുണ്ടാക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നു തന്നെ പറയാം.പലവിധം പനികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് വരുന്ന പനി കുഴപ്പമുള്ളതല്ല എന്നു ഉറപ്പാകും...