നമ്മള്‍ വളരെ നിസ്സാരമായി തള്ളി കളയുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കില്‍

ഒരുപാടു പേര്‍ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണ് തൊണ്ട വേദന ,തോന്ടവേധനയെ നമ്മള്‍ അത്ര കാര്യമായി കാണാറും ഇല്ല .എന്നാല്‍ നമ്മള്‍ നിസ്സാരമെന്നു കരുതുന്ന ഈ തൊണ്ട വേദന സര്‍ജറി പോലും വേണ്ടി...

നിങ്ങളുടെ മരണത്തിനു വരെ കാരണം ആയേക്കാവുന്ന ഈ അഞ്ചു രോഗങ്ങളുടെ തുടക്ക ലക്ഷണമാണ് ഇത്

ഒരുപാട് പേരെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം ആണ് ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാത്ത രീതിയില്‍ കൂര്‍ക്കം വലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് .ഇങ്ങനെ കൂര്‍ക്കം വലിക്കുന്നവരെ അലട്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം ആണ് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസ തടസം ഉണ്ടായതുപോലെ ഉറക്കത്തില്‍...

ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ട് എങ്കില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് കിഡ്നി രോഗം ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കിഡ്നി വിധക്തന്റെ വാക്കുകള്‍

കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ ആശുപത്രികളിലെ ഡയാലിസിസ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നത് ആറു മണികൂര്‍ അല്ലങ്കില്‍ എട്ടു മണികൂര്‍ മാത്രമായിരുന്നു .രോഗികളുടെ എണ്ണവും കുറവായിരുന്നു എന്നാല്‍ കാലം മാറി ഇന്ന് കിഡ്നി രോഗികളെ തട്ടിയിട്ടു നടക്കാന്‍...

Latest Posts

നമ്മള്‍ വളരെ നിസ്സാരമായി തള്ളി കളയുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കില്‍

ഒരുപാടു പേര്‍ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണ് തൊണ്ട വേദന ,തോന്ടവേധനയെ നമ്മള്‍ അത്ര കാര്യമായി കാണാറും ഇല്ല .എന്നാല്‍ നമ്മള്‍ നിസ്സാരമെന്നു കരുതുന്ന ഈ തൊണ്ട വേദന സര്‍ജറി പോലും വേണ്ടി...

നിങ്ങളുടെ മരണത്തിനു വരെ കാരണം ആയേക്കാവുന്ന ഈ അഞ്ചു രോഗങ്ങളുടെ തുടക്ക ലക്ഷണമാണ് ഇത്

ഒരുപാട് പേരെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം ആണ് ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാത്ത രീതിയില്‍ കൂര്‍ക്കം വലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് .ഇങ്ങനെ കൂര്‍ക്കം വലിക്കുന്നവരെ അലട്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം ആണ് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസ തടസം ഉണ്ടായതുപോലെ ഉറക്കത്തില്‍...

ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ട് എങ്കില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് കിഡ്നി രോഗം ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കിഡ്നി വിധക്തന്റെ വാക്കുകള്‍

കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ ആശുപത്രികളിലെ ഡയാലിസിസ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നത് ആറു മണികൂര്‍ അല്ലങ്കില്‍ എട്ടു മണികൂര്‍ മാത്രമായിരുന്നു .രോഗികളുടെ എണ്ണവും കുറവായിരുന്നു എന്നാല്‍ കാലം മാറി ഇന്ന് കിഡ്നി രോഗികളെ തട്ടിയിട്ടു നടക്കാന്‍...

രഹസ്യമായി പഠിച്ചു ജീവിത വിജയം നേടിയ ഈ അമ്മയുടെ കഥ അറിയാതെ പോകരുത്

പാലക്കാട് സ്വദേശിനിയായ സൽഹ ബീഗം ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ഡയബറ്റിസ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ, അക്യുപങ്‌ച്വറിസ്റ്റ്, നാച്ചുറൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ഫാഷൻ ഡിസൈനർ, മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ, യൂട്യൂബർ കൂടാതെ മറ്റു പലതും ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ വരെ...

മുഖത്ത് പാടുകളും കുരുക്കളും ഉണ്ടോ മാറാൻ ആയി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

വെയിലും മഴയും കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാത്തവര്‍ ആയി ആരും ഉണ്ടാകില്ല ഇങ്ങനെ വെയിലും മഴയും കൊണ്ട് നമ്മള്‍ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോ നമ്മള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ശരീര ഭാഗം ആണ് മുഖം...

നമ്മള്‍ വളരെ നിസ്സാരമായി തള്ളി കളയുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കില്‍

ഒരുപാടു പേര്‍ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണ് തൊണ്ട വേദന ,തോന്ടവേധനയെ നമ്മള്‍ അത്ര കാര്യമായി കാണാറും ഇല്ല .എന്നാല്‍ നമ്മള്‍ നിസ്സാരമെന്നു കരുതുന്ന ഈ തൊണ്ട വേദന സര്‍ജറി പോലും വേണ്ടി...

നിങ്ങളുടെ മരണത്തിനു വരെ കാരണം ആയേക്കാവുന്ന ഈ അഞ്ചു രോഗങ്ങളുടെ തുടക്ക ലക്ഷണമാണ് ഇത്

ഒരുപാട് പേരെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം ആണ് ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാത്ത രീതിയില്‍ കൂര്‍ക്കം വലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് .ഇങ്ങനെ കൂര്‍ക്കം വലിക്കുന്നവരെ അലട്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം ആണ് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസ തടസം ഉണ്ടായതുപോലെ ഉറക്കത്തില്‍...

ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ട് എങ്കില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് കിഡ്നി രോഗം ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കിഡ്നി വിധക്തന്റെ വാക്കുകള്‍

കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ ആശുപത്രികളിലെ ഡയാലിസിസ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നത് ആറു മണികൂര്‍ അല്ലങ്കില്‍ എട്ടു മണികൂര്‍ മാത്രമായിരുന്നു .രോഗികളുടെ എണ്ണവും കുറവായിരുന്നു എന്നാല്‍ കാലം മാറി ഇന്ന് കിഡ്നി രോഗികളെ തട്ടിയിട്ടു നടക്കാന്‍...

രഹസ്യമായി പഠിച്ചു ജീവിത വിജയം നേടിയ ഈ അമ്മയുടെ കഥ അറിയാതെ പോകരുത്

പാലക്കാട് സ്വദേശിനിയായ സൽഹ ബീഗം ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ഡയബറ്റിസ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ, അക്യുപങ്‌ച്വറിസ്റ്റ്, നാച്ചുറൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ഫാഷൻ ഡിസൈനർ, മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ, യൂട്യൂബർ കൂടാതെ മറ്റു പലതും ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ വരെ...

മുഖത്ത് പാടുകളും കുരുക്കളും ഉണ്ടോ മാറാൻ ആയി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

വെയിലും മഴയും കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാത്തവര്‍ ആയി ആരും ഉണ്ടാകില്ല ഇങ്ങനെ വെയിലും മഴയും കൊണ്ട് നമ്മള്‍ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോ നമ്മള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ശരീര ഭാഗം ആണ് മുഖം...

ദോശ മാവുകൊണ്ട് കിടിലന്‍ തേന്‍ മിട്ടായി ഉണ്ടാക്കാം

ഇന്ന് നമ്മു തേൻ മിട്ടായി എങ്ങനെ വളരെ എസ്സി ആയി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം .അപ്പൊ ഈ തേൻ മിട്ടായി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തു ആ ബൗളിലേക്കു...
400,000FansLike
1,000,000SubscribersSubscribe

Must Read Stories

Destinations

കിടിലന്‍ ശീമച്ചക്ക/കടച്ചക്ക തീയല്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം

വെളളിയാഴ്ച രാവിലെ പതിവുളള സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ് സന്ദര്‍ശനവേളയില്‍ ഈ വട്ടം കൈയില്‍ തടഞ്ഞതാണ് ഒരു സുന്ദരി ശീമച്ചക്ക... എന്നാ പിന്നെ ഇതുവച്ച് ഒരു കിടിലന്‍ തീയല്‍ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് .എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങളും...

ഇത് ഒരു സ്പൂണ്‍ വെറും വയറ്റില്‍ കഴിച്ചാല്‍ മതി കഫം പൂർണമായും ഇല്ലാതെയാക്കാം

കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പലരും പനി, ജലദോഷം , ചുമ , കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നത് സര്‍വ്വ സാധാരണമായ ഒരു കാഴ്ച്ചയാണ്. കാലാധിഷ്ടിതവും സാധാരണമായി അപകടകാരിയല്ലാത്തതുമായ ഇത്തരം രോഗങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമായി നിരവധി...

അഹങ്കാരം തോന്നിയാല്‍ അത് മാറാന്‍ ഇതിലും നല്ല മറ്റൊരു മാര്‍ഗം ഇല്ല

ഹൃദയത്തിലേക്കൊരു വിനോദയാത്ര..!എന്തേലും ഒരു പരാതി എന്നും ഓള്‍ക്കുണ്ടാവും..എന്നാലും അതെല്ലാം കേട്ടിരിക്കാന്‍ മറ്റൊരു സുഖാ..!പിന്നെ റെന്ന മോളും കൂടി ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നപ്പോള്‍ ഓള്‍ടെ ഹുങ്ക് ഇത്തിരി കൂടിയോന്നൊരു സംശയം..!ഹിഹിഹി..ചുമ്മാതാട്ടോ..ഉമ്മ എപ്പൊഴും എന്നോട് സ്വകാര്യത്തില്‍...

കൊച്ചിയില്‍ യൂവാവിന്റെ മുഖത്ത് സര്‍ജറി ചെയ്ത ഡോക്ടര്‍ മാര്‍ കണ്ടത് അപൂര്‍വ ജീവിയെ

കൊച്ചിയില്‍ യൂവാവിന്റെ മുഖത്ത് വളരുക ആയിരുന്ന ജീവനുള്ള വിരയെ ശാസ്‌ത്രക്രീയയിലൂടെ പുറത്തെടുത്തു ,കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ആയ കിംസ് ആശുപത്രിയില്‍ ആണ് സംഭവം .രണ്ടു വര്‍ഷമായി ഈ യൂവവിന്റെ കണ്ണിലും സമീപത്തെ മാംസ...

തൊണ്ട വേദന ,പല്ലുവേദന,ചെവി വേദന,സന്ധിവേദന ഇവ നിമിഷങ്ങള്‍ക്കൊണ്ട് മാറാന്‍

തലവേദന  മുന്നറിയിപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ വരുന്ന വില്ലനാണ് തലവേദന. മിനിറ്റുകള് കൊണ്ട് തലവേദനഇല്ലാതാക്കാന് ചില മരുന്നുകള് ഇതാ,•ചുവന്നുള്ളിയും കല്ലുപ്പും ചേര്ത്തരച്ച ശേഷം നെറ്റിയില് പുരട്ടുക.ചെന്നികുത്ത്‌  • ഇതിന്റെ അസഹ്യമായ വേദന ഇല്ലാതാക്കാനായി...

ഹെര്‍ണിയ കാരണങ്ങള്‍ ,ലക്ഷണങ്ങള്‍ ,പരിഹാരങ്ങള്‍

'കുടലിറക്കം' എന്നാണ് ഹെര്‍ണിയ രോഗം അറിയപ്പെടുന്നത്. 'കുടല്‍വീക്കം' എന്നും ഇതിനെ പറയാറുണ്ട്. ആയുര്‍വേദത്തിലെ 'ആന്ത്രവൃദ്ധി' എന്ന രോഗവുമായി ഹെര്‍ണിയയെ താരതമ്യം ചെയ്യാം.ആന്ത്രം എന്നാല്‍ കുടല്‍ എന്നാണര്‍ത്ഥം. ചെറുകുടലിനെ ക്ഷുദ്രാന്ത്രം എന്നും വന്‍കുടലിനെ ബൃഹദാന്ത്രം...

ഈ ഒരൊറ്റ ഗുളിക മതി മുഖത്തെ പാടുകള്‍ മാറാനും മുടി തഴച്ചു വളരാനും

മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പാടുകള്‍ ,കണ്ണിനു താഴെ ഉണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് നിറം മുടി കൊഴിച്ചില്‍ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും അലട്ടുന്ന സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ .ഈ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ പല വഴികളും പരീക്ഷിച്ചു...

രുചികരമായ പൊടിചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം

പാലപ്പം ,വെള്ളയപ്പം ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോള്‍ ഒപ്പം കഴിക്കാനായി നാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചമ്മന്തി ആണ് പൊടിച്ചമ്മന്തി.വളരെ വ്യത്യാസവും രുചികരവും ആയ രീതിയില്‍ പൊടിച്ചമ്മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം . ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍ തേങ്ങ തിരുമ്മിയത്‌ –...

Popular Recipes

നമ്മള്‍ വളരെ നിസ്സാരമായി തള്ളി കളയുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കില്‍

ഒരുപാടു പേര്‍ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണ് തൊണ്ട വേദന ,തോന്ടവേധനയെ നമ്മള്‍ അത്ര കാര്യമായി കാണാറും ഇല്ല .എന്നാല്‍ നമ്മള്‍ നിസ്സാരമെന്നു കരുതുന്ന ഈ തൊണ്ട വേദന സര്‍ജറി പോലും വേണ്ടി...

നിങ്ങളുടെ മരണത്തിനു വരെ കാരണം ആയേക്കാവുന്ന ഈ അഞ്ചു രോഗങ്ങളുടെ തുടക്ക ലക്ഷണമാണ് ഇത്

ഒരുപാട് പേരെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം ആണ് ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാത്ത രീതിയില്‍ കൂര്‍ക്കം വലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് .ഇങ്ങനെ കൂര്‍ക്കം വലിക്കുന്നവരെ അലട്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം ആണ് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസ തടസം ഉണ്ടായതുപോലെ ഉറക്കത്തില്‍...

ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ട് എങ്കില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് കിഡ്നി രോഗം ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കിഡ്നി വിധക്തന്റെ വാക്കുകള്‍

കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ ആശുപത്രികളിലെ ഡയാലിസിസ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നത് ആറു മണികൂര്‍ അല്ലങ്കില്‍ എട്ടു മണികൂര്‍ മാത്രമായിരുന്നു .രോഗികളുടെ എണ്ണവും കുറവായിരുന്നു എന്നാല്‍ കാലം മാറി ഇന്ന് കിഡ്നി രോഗികളെ തട്ടിയിട്ടു നടക്കാന്‍...

രഹസ്യമായി പഠിച്ചു ജീവിത വിജയം നേടിയ ഈ അമ്മയുടെ കഥ അറിയാതെ പോകരുത്

പാലക്കാട് സ്വദേശിനിയായ സൽഹ ബീഗം ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ഡയബറ്റിസ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ, അക്യുപങ്‌ച്വറിസ്റ്റ്, നാച്ചുറൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ഫാഷൻ ഡിസൈനർ, മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ, യൂട്യൂബർ കൂടാതെ മറ്റു പലതും ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ വരെ...

മുഖത്ത് പാടുകളും കുരുക്കളും ഉണ്ടോ മാറാൻ ആയി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

വെയിലും മഴയും കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാത്തവര്‍ ആയി ആരും ഉണ്ടാകില്ല ഇങ്ങനെ വെയിലും മഴയും കൊണ്ട് നമ്മള്‍ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോ നമ്മള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ശരീര ഭാഗം ആണ് മുഖം...