നിങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്ന പാലില്‍ മായം ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒരു മിനിറ്റില്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ സിമ്പിള്‍ ട്രിക്ക്

0
ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വിതരണത്തിന് വരുന്ന 70% പാലിലും മായം കലരുന്നു.. വെള്ളം, യൂറിയ, സോപ്പുപൊടി, സ്റ്റാർച്ച് എന്നിങ്ങനെ പലതരം വസ്തുക്കൾ പാലിൽ ചേർക്കുന്നു.. ഇത് കണ്ടെത്തി സർക്കാർ പലപ്പോഴും കമ്പനികളെ നിരോധിക്കുക പതിവാണ്...

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിലെ ഷുഗറിന്റെ അളവ് കൃത്യമായി അറിയണോ എങ്കില്‍ ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ മതി

0
പ്രമേഹ രോഗം അഥവാ ഡയബട്ടിസ്ന് ചെയേണ്ട ടെസ്റ്റുകള്‍ ഏതൊക്കെ എന്ന് അറിവില്ലാത്തവര്‍ ആയി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത ഇല്ല .പ്രമേഹ രോഗം ഒരു മനുഷ്യനെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി...