പിത്താശയതില്‍ കല്ല്‌ ഈ സത്യങ്ങള്‍ അറിയാതെ പോകരുത് .പരമാവധി എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക

0
1010

നമുക്ക് പലവിധ രോഗങ്ങളും വരാറുണ്ട് അവയൊക്കെ നമ്മൾ ചികിൽസിച്ചു ഭേദം ആക്കാരും ഉണ്ട് .എന്നാൽ ഒരു രോഗം വരുമ്പോ ആ രോഗം വന്ന അവയവം തന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന അപൂർവം ചില രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പിത്താശയത്തിലെ കല്ല് .

പിത്താശയത്തിൽ കല്ല് വന്നാൽ പിത്താശയം മുറിച്ചു മാറ്റിക്കളയേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് .ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ കല്ലുകൾ അതായതു നമുക്ക് കിഡ്‌നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകുന്നതു പോലെ തന്നെ കല്ലുകൾ നിറയുന്ന അവസ്ഥക്ക് ആണ് ഗോൾ ബ്ളഡ്‌ഡർ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് .

ഇങ്ങനെ പിത്താശയത്തിൽ കല്ല് ഉണ്ടായാൽ ആ കല്ലുകൾ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് പിത്താശയം തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് .

എല്ലാവര്ക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ ആകും പിത്താശയത്തിൽ കല്ല് വന്നാൽ കല്ല് മാത്രം നീക്കം ചെയ്താൽ പോരെ എന്നുള്ളതും കല്ലുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ പിത്താശയം നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കില്ലേ എന്നുള്ളതും .ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭിക്കുവാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുക ഉപകാരപ്രദം എന്ന് തോന്നിയാൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അറിയാത്തവർക്കും ആയി ഷെയർ ചെയ്യുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here