ശുക്ലവിസർജനത്തിന് ശേഷം ഉദ്ധാരണം നഷ്ടമാകുന്നത് രോഗമാണോ.എന്താണ് പരിഹാരം

0
154

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ് ബുക്കില്‍ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ്‌ കണ്ട ഒരുപാടു പേര്‍ ഒരുപാടു സംശയങ്ങള്‍ ചോദിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ചോദിച്ചവയില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത വളരെ പ്രധാനപെട്ട ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഇന്ന് മറുപടി പറയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു .ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു .ഡോക്ടര്‍ എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ട് .ബന്ധപെടുമ്പോള്‍ ശുക്ല വിസര്‍ജനം കഴിഞ്ഞാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ഉദ്ധാരണം നഷ്ടപെടുന്നു ഇത് രോഗം ആണോ?അപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചോധ്യതിനുള്ള ഉത്തരം ആണ് .അപ്പോള്‍ ഈ ചോധ്യതിനുള്ള ഉത്തരം എന്ത് എന്നു വിശദമായിത്തന്നെ അറിയുവാന്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുക .

വീഡിയോ കാണാം .

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ് ബുക്കില്‍ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ്‌ കണ്ട ഒരുപാടു പേര്‍ ഒരുപാടു സംശയങ്ങള്‍ ചോദിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ചോദിച്ചവയില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത വളരെ പ്രധാനപെട്ട ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഇന്ന് മറുപടി പറയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു .ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു .ഡോക്ടര്‍ എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ട് .ബന്ധപെടുമ്പോള്‍ ശുക്ല വിസര്‍ജനം കഴിഞ്ഞാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ഉദ്ധാരണം നഷ്ടപെടുന്നു ഇത് രോഗം ആണോ?അപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചോധ്യതിനുള്ള ഉത്തരം ആണ് .അപ്പോള്‍ ഈ ചോധ്യതിനുള്ള ഉത്തരം എന്ത് എന്നു വിശദമായിത്തന്നെ അറിയുവാന്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുക .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here