ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര തവണ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും.

ഒട്ടനവധി ആളുകള്‍ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയം ആണ് .ഒരാള്‍ക്ക് ഒരു ഒറ്റ രാത്രിയില്‍ എത്ര പ്രാവശ്യം ലൈഗീക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പെടാന്‍ കഴിയും എന്നതും .ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ തവണ ഒരു ദിവസം ലൈഗീക ബന്ധത്തില്‍ എര്പെടുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നതും .ഇന്ന് നമ്മള്‍ പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ ചോധ്യതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരം ആണ് .ആ ഉത്തരം എന്ത് എന്ന് കൃത്യമായും വിശദമായും അറിയുവാന്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുക .തീര്‍ച്ചയായും ഉപകാരപെടും .

വീഡിയോ കാണാം .

ഒരിക്കലും നിറം വെക്കില്ല എന്ന് കരുതിയ ശരീരത്തില്‍ നിറം വെക്കുന്നതിനും ശരീരത്തിലെ പാടുകള്‍ മാറി ശരീരം നല്ല സോഫ്റ്റും സ്മൂതും ആകുന്നതിനും ഇതിലും നല്ല മറ്റൊരു മാര്‍ഗം ഇല്ല ആ മാര്‍ഗം എന്ത് എന്നും എങ്ങനെ തയാറാക്കി ഉപയോഗിക്കണം എന്നും അറിയുവാന്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുക .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*