സമ്പൂര്‍ണ്ണ കൃഷിയിലൂടെ വീട്ടു മുറ്റത്ത്‌നിന്നും ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീട്ടമ്മയുടെ കൃഷി വിശേഷങ്ങള്‍

February 6, 2018 admin 0

നല്ല അന്നം ഉണ്ടാക്കണം എങ്കില്‍ നല്ല കരുതലും ക്ഷമയും വേണം .മുറ്റത്തും മട്ടുപ്പാവിലും ഒക്കെയായി നല്ല പഴങ്ങളും നല്ല പച്ചക്കറികളും വിളയിക്കുവാന്‍ നമുക്ക് എല്ലാവര്ക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ട് .അത്തരത്തില്‍ വീട്ടുമുറ്റത്ത്‌ സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് […]